DIAOYUTAI.MGM

Yu Yuan Garden

BELLAGIO SHANGHAI

Yu Yuan Garden
DETAILS

LOCATION

Anren Street 137, Huangpu District

HOURS OF OPERATION

Time Daily 8:30 - 17:30